Ważne informacje dla osób, które zamawiają Inteligentną Kartę Buypass na zagraniczny adres

Tymczasowo wznawiamy wysyłanie identyfikatorów na inteligentnej karcie na adresy zagraniczne.

Przed złożeniem zamówienia należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki:

  1. Państwo, do którego ma zostać dostarczona inteligentna karta, przyjmuje przesyłki polecone z Norwegii teraz, w czasie pandemii koronawirusa.
  2. Posiadasz ważny dokument potwierdzający tożsamość a uznawana instytucja w kraju, w którym przebywasz, może wykonać potwierdzoną kopię Twojego dowodu tożsamości zgodnie z wytycznymi dotyczącymi naszej kontroli dowodu tożsamości.

UWAGA! Firma Buypass nie zwraca kosztów zakupu inteligentnej karty, jeśli powyższe warunki nie są spełnione.

Firma Buypass nie może zagwarantować, w jakim czasie przesyłka zostanie dostarczona na adres poza Norwegią.

Otrzymaliśmy powiadomienia od urzędów pocztowych z różnych państw, z informacją, że w wyniku pandemii koronawirusa wstrzymują przyjmowanie poczty przychodzącej z innych krajów. Zamknięcie ambasad, konsulatów i kancelarii notarialnych sprawia, że niemożliwe jest przeprowadzanie nakazanych / koniecznych kontroli dowodu tożsamości. W oparciu o powyższe prosimy o spełnienie wymienionych warunków przed złożeniem zamówienia.

Zachęcamy osoby, które planują wyjechać z Norwegii i potrzebują elektronicznego identyfikatora, aby zamówiły identyfikator Buypass na swój norweski adres, a następnie odebrały identyfikator stawiając się osobiście na Poczcie PRZED wyjazdem.